Geen NOW-steun

Geen NOW steun

Recent is in het nieuws een bericht naar buiten gekomen dat er veel dierenartsen zijn die onterecht gebruik hebben gemaakt van de NOW-steun. Hierbij verklaren wij dat Mijn Dierenkliniek geen NOW-steun heeft ontvangen.

Het is voor ons belangrijk dat wij hierin transparant zijn, zodat u nog altijd met een prettig gevoel uw huisdier aan ons toevertrouwt.