Kattengedragsdeskundige

Wanneer het gedrag van uw kat u tot waanzin drijft, biedt kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting mogelijk uitkomst.

Samenwerking Mijn Dierenkliniek
Sinds de overname van Dierenkliniek De Mare werken wij als enige dierenkliniek in Leiden samen met kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting. Zij was de eerste kattengedragstherapeut van Nederland en is eigenaresse van het Kattengedragsadviesbureau. Lees hieronder meer informatie over haar.

Over Marcellina StoltingMDK-marcellina-stolting-front
Mijn naam is Marcellina Stolting, kattengedragstherapeut en docente kattengedrag, eigenaar van het Kattengedragsadviesbureau. Ik was de eerste kattengedragstherapeut in Nederland die uitsluitend met katten werkt.

Missie, visie en werkwijze
Mijn missie is het welzijn van katten verhogen. Dit streef ik na door voorlichting te geven over kattengedrag, en door me in te zetten voor preventie en behandeling van gedragsproblemen. Ik geef uitsluitend 100% katvriendelijk advies, zonder de inzet van psychofarmaca te adviseren. Behandeling kan alleen plaatsvinden op doorverwijzing van de dierenarts na uitsluiting van lichamelijke oorzaken voor probleemgedrag. Behandeltrajecten vinden uitsluitend plaats op basis van een drie uur durende observatie van de kat in zijn eigen omgeving en een uitgebreide gedragsanamnese. Er vindt terugkoppeling plaats naar de doorverwijzende kliniek.

Ervaring
Vanaf eind jaren ‘70 ben ik voorzitter geweest van meerdere dierenbeschermingsorganisaties. Vanaf medio jaren ‘80 heb ik mij met name gericht op de toen nog niet (h)erkende problemen met kattengedrag en de negatieve weerslag die dat had op kattenwelzijn. Ik heb tien jaar een kleinschalige opvang voor kansloze katten gehad. Sinds ruim tien jaar ben ik fulltime kattengedragstherapeut en docente kattengedrag. Inmiddels heb ik duizenden casussen succesvol behandeld. Ik was als gecontracteerde kattengedragstherapeut aangesloten bij Tinley tot 2006.

Opleiding
Hbo gezondheidskunde en orthopedagogiek. Ik ben als eerste door Tinley opgeleide kattengedragstherapeut bij deze organisatie werkzaam geweest.
Ik volg voortdurend bij- en nascholing op het gebied van kattengeneeskunde en –gedrag, onder meer via Château Vétérinaire, Feline Symposium, en Minding Animals 2012 in Utrecht. Ik neem ook regelmatig deel aan meerdaagse symposia in het buitenland, zoals ECVBMCA/VDWE/ESVCE Gent 2006, ISFM/FAB Praag 2007, BSAVA 2009 in Birmingham, International Conference on Animal Welfare Education 2010 in Brussel en recent ben ik in Barcelona geweest om het meerdaagse congres van de ISFM over pediatrie/geriatrie kat bij te wonen. In 2006 behaalde ik het certificaat Voedingsdeskundige bij Royal Canin, specialisatie Kat.

Docent
Ik ben organisator van en docente van de KGA Kattendagen, waarin onder meer bij- en nascholing wordt geboden aan dierenartsen en paraveterinairen. Voor deze dagen schakel ik ook dierenartsen in om les te geven over medische aspecten. Elke twee weken is er een KGA Kattendag, die wordt door heel Nederland en België georganiseerd.
Ik heb een opleiding opgezet voor kattenfokkers die voldoet aan de richtlijnen van het ministerie van LNV voor dierenwelzijn.
Daarnaast geef ik als gastdocent kattengedrag les voor diverse erkende mbo- en hbo- opleidingen zoals het Groenhorstcollege in Almere, het Wellant college in Aalsmeer en Helicon in Geldermalsen.
Als docente kattengedrag ben ik onder meer verbonden aan het Huisdier Kennis Instituut en Edupet.

mdk-marcellina-stoltingKattenwelzijn
Naast voorzitter te zijn geweest van de voormalige stichting Felissana (andere voorzitters waren bijv. prof. E. Gruys en dr. W. van Haeringen) heb ik in 2007 het initiatief genomen om deze stichting om te vormen tot de Feline Welfare Foundation (FWF), die bredere doelstellingen heeft en meer internationaal georiënteerd is. Ik ben daar oprichter en voorzitter van. Meer informatie is te vinden op www.fwf.nu.
Beleidsmakers, politici en andere stakeholders winnen regelmatig advies bij me in over kattenwelzijnskwesties.
Daarnaast ben ik de initiatiefnemer van een landelijke in katten gespecialiseerde kattenoppasservice, die het verbeteren van kattenwelzijn als streven heeft: www.kattenoppasservice.nl
Ik ben betrokken bij de oprichting van de Sophia Kattenbond in 2006 en ben sinsds 2004 als kattengedragsdeskundige verbonden aan de Sophia Vereeniging tot Bescherming van Dieren.

De tarieven
Het begint met een zogeheten intake gesprek. Hierbij maakt u kennis met Marcellina op de kliniek en vertelt u het probleem, zodat Marcellina een beeld kan vormen. Dit eerste gesprek kost € 17,50. Indien u naar aanleiding van dit gesprek verder wilt bedragen de kosten € 280,- excl visitekosten van € 77.50 voor de regio Leiden. De tarieven voor een gedragsbehandeling zijn niet afhankelijk van het aantal katten, aantal problemen of behandeltermijn. Mocht u daarna toch niet verder willen, dan is dat uiteraard geen enkel probleem.

Afspraak
Wanneer u een afspraak wilt maken met Marcellina Stolting belt u met één van de dierenartsen van Mijn Dierenkliniek voor een verwijzing. De afspraken vinden plaats in één van de vestigingen van Mijn Dierenkliniek. Locatie Boshuizerlaan: 071-5764058 of locatie Willemstraat: 071-5218393

Meer informatie
Meer informatie over Kattengedragsdeskundige Marcellina Stolting kunt u vinden op haar website: www.kattengedragstherapie.nl of Facebook: https://www.facebook.com/Kattengedragsadviesbureau

Deel dit via:
Translate »