Destructie betekent vernietiging. Er bestaan nogal wat misverstanden over destructie. Destructie is namelijk geen crematie! Bij destructie wordt uw huisdier verwerkt tot stoffen die als brandstof dienen voor de industrie.

Dit klinkt erg naar, maar dit is nu eenmaal de realiteit en daarnaast is het wettelijk vastgelegd. Het gaat er namelijk om dat het stoffelijk overschot van uw huisdier de volksgezondheid zou kunnen schaden of bijvoorbeeld dierziektes kan verspreiden. Daarom moet het onschadelijk worden gemaakt en dus vernietigd.

U kunt bij uw dierenarts altijd zelf aangeven wat uw wensen zijn na het overlijden van uw huisdier, laat daar geen misverstand over zijn!